Barometr Ryzyka Nadużyć jest wspólnym projektem Fundacji im. Stefana Batorego i serwisu Zamówienia 2.0.W przygotowaniu Barometru pomagał nam:Twórcy barometru

Konsultanci

Łukasz Burnat

PWC

Wojciech Dorabialski

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Włodzimierz Dzierżanowski

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.

Mariusz Haładyj

Ministerstwo Gospodarki

Grażyna Kopińska

Fundacja im. Stefana Batorego

Magdalena Koralewska-Zielińska

Urząd Zamówień Publicznych

Katarzyna Kreft

PWC

Grzegorz Lang

Ministerstwo Gospodarki

Maciej Łaszczuk

Łaszczuk i Wspólnicy

Hubert Nowak

Kancelaria Radcy Prawnego Huberta Nowaka

Andrzej Panasiuk

Najwyższa Izba Kontroli

Dariusz Piasta

Urząd Zamówień Publicznych

Michał Polak

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ewa Świątkowska

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Piotr Tefelski

Ministerstwo Gospodarki

Wojciech Tokarski

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Marta Tomczak

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Paweł Trojan

Krajowa Izba Odwoławcza

Sławomir Wikariak

Dziennik Gazeta Prawna