API Barometru Ryzyka Nadużyć

API oferuje narzędzia oraz funkcje udostępnianie poprzez webservices umożliwiające dostęp aplikacji zewnętrznych do wybranych danych barometru.

Dostęp do API jest darmowy dla organów państwowych oraz organizacji pozarządowych.
Zarejestruj swoją organizację w celu weryfikacji i uzyskania dostępu do API i dokumentacji.